Que utiliza: M8 Stainless Steel socket setscrew

European Round button

Familia: E07